NazwaGROTA CZYŻYKA
KodK.Pc-01.19
Długość4.00
Deniwelacja1.50
Głębokość0.00
Przewyższenie1.50
Uwagi
Literatura

Mleczek Tomasz - informacja 2006.03.09, ssb.strefa.pl
Mleczek Tomasz - rękopis mat. sympozjalnych 2006 /wzmianka/
Grodzicki Jerzy - Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych Uzupełnienia III, Warszawa 2016


powrót do listy jaskiń