NazwaSUCHA DZIURA
KodK.Pc-01.20
Długość2.00
Deniwelacja0.00
Głębokość0.00
Przewyższenie0.00
Uwagi
Literatura

Mleczek Tomasz - informacja 2006.03.09, ssb.strefa.pl
Mleczek Tomasz - rękopis mat. sympozjalnych 2006 /wzmianka/
Grodzicki Jerzy - Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych Uzupełnienia III, Warszawa 2016


powrót do listy jaskiń