NazwaSCHRONISKO ZA GRUNWALDEM II
KodK.Pc-01.22
Długość2.50
Deniwelacja0.00
Głębokość0.00
Przewyższenie0.00
Uwagi
Literatura

Mleczek Tomasz - strona internetowa Speleoklub Beskidzkiego /2006/
Grodzicki Jerzy - Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych Uzupełnienia III, Warszawa 2016


powrót do listy jaskiń