NazwaSCHRONISKO W WAROWNI DOLNEJ
KodK.Pc-01.23
Długość2.00
Deniwelacja0.00
Głębokość0.00
Przewyższenie0.00
Uwagi
Literatura

Mleczek Tomasz - strona internetowa Speleoklub Beskidzkiego /2006/
Grodzicki Jerzy - Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych Uzupełnienia III, Warszawa 2016 /zmniejszenie długości/


powrót do listy jaskiń