NazwaSTUDNIA CZAROWNIC
KodK.Pc-01.26
Długość3.50
Deniwelacja1.50
Głębokość0.00
Przewyższenie1.50
Uwagi
Literatura

Mleczek Tomasz - strona internetowa Speleoklub Beskidzkiego /2006/
Grodzicki Jerzy - Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych Uzupełnienia III, Warszawa 2016


powrót do listy jaskiń