NazwaŚWIŃSKIE OKNO
KodK.Pd-01.23
Długość4.50
Deniwelacja1.50
Głębokość1.50
Przewyższenie0.00
Uwagi
Literatura

Mleczek Tomasz - Jaskinie 2(15) 1999
Mleczek Tomasz - Jaskinie Beskidzkie 2/1999
Grodzicki Jerzy - Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych Uzupełnienia IV, Warszawa 2016 /wzrost dł./


powrót do listy jaskiń