NazwaSCHRONISKO TRYBUNA
KodK.Pd-01.26
Długość8.00
Deniwelacja4.00
Głębokość0.00
Przewyższenie4.00
Uwagi
Literatura

Mleczek Tomasz - Jaskinie 2(15) 1999
Mleczek Tomasz - Jaskinie Beskidzkie 2/1999
Grodzicki Jerzy - Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych Uzupełnienia IV, Warszawa 2016


powrót do listy jaskiń