NazwaOBŁY KORYTARZ
KodK.Pd-01.27
Długość3.00
Deniwelacja1.30
Głębokość1.30
Przewyższenie0.00
Uwagi
Literatura

Mleczek Tomasz - Jaskinie 2(15) 1999
Mleczek Tomasz - Jaskinie Beskidzkie 2/1999
Grodzicki Jerzy - Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych Uzupełnienia IV, Warszawa 2016


powrót do listy jaskiń