NazwaSZTOLNIA NAD CZAJĄ II
KodK.Pd-01.31 S
Długość20.00
Deniwelacja6.00
Głębokość0.00
Przewyższenie6.00
Uwagi
Literatura

Mleczek T.Marszałek E.- Mat.35.Sym.Speolog./2001/ str.35 - wzmianka
Mleczek Tomasz - Zacisk 23 str - 10 (2003)
Grodzicki Jerzy - Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych Uzupełnienia IV, Warszawa 2016


powrót do listy jaskiń