NazwaBIEDNA SZTOLNIA
KodK.Pd-01.32 S
Długość5.00
Deniwelacja0.00
Głębokość0.00
Przewyższenie0.00
Uwagi
LiteraturaMleczek T.Marszałek E.- Mat.35.Sym.Speolog./2001/ str.35 - wzmianka
Mleczek Tomasz - 2002.06.13 - zmiana kodu
Mleczek Tomasz - Zacisk 23 str - 10 (2003)

powrót do listy jaskiń