NazwaOKAP W OWCY
KodK.Pd-01.35
Długość7.00
Deniwelacja3.00
Głębokość3.00
Przewyższenie0.00
Uwagi
Literatura

Mleczek Tomasz - Informacja z 2003.09.01
Jaskinie Beskidzkie 5/2004/ str. 55 /wiadomość/
Mleczek Tomasz - informacja wrzesień 2009 /materiały sympozjalne, zmiana nazwy, popzednio Okap w Jaskółce/
Grodzicki Jerzy - Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych Uzupełnienia IV, Warszawa 2016


powrót do listy jaskiń