NazwaJAMA W DZWONIE
KodK.Pd-01.36
Długość6.00
Deniwelacja3.00
Głębokość0.00
Przewyższenie3.00
Uwagi
Literatura

Mleczek Tomasz - Informacja z 2003.09.01
Jaskinie Beskidzkie 5/2004/ str. 55 /wiadomość/
Grodzicki Jerzy - Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych Uzupełnienia IV, Warszawa 2016


powrót do listy jaskiń