NazwaNORA CYKLISTÓW
KodK.Pd-01.37
Długość3.00
Deniwelacja1.50
Głębokość1.50
Przewyższenie0.00
Uwagi
Literatura

Mleczek Tomasz - Informacja z 2003.09.01
Jaskinie Beskidzkie 5/2004/ str. 55 /wiadomość/
Grodzicki Jerzy - Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych Uzupełnienia IV, Warszawa 2016


powrót do listy jaskiń