NazwaSZORSTKA STUDNIA
KodK.Pd-01.41
Długość8.00
Deniwelacja4.50
Głębokość4.50
Przewyższenie0.00
Uwagi
Literatura

Mleczek Tomasz - Informacja z 2003.09.01
Jaskinie Beskidzkie 5/2004/ str. 55 /wiadomość/
Mleczek Tomasz - informacja wrzesień 2009 /materiały sympozjalne, wzost dł.z 5 do 8m.zmniej.gł.z 5 do 4,5m /
Grodzicki Jerzy - Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych Uzupełnienia IV, Warszawa 2016


powrót do listy jaskiń