NazwaŚLIMAKOWA JAMA
KodK.Pd-01.42 S
Długość9.00
Deniwelacja0.00
Głębokość0.00
Przewyższenie0.00
Uwagi
LiteraturaMleczek Tomasz - Zacisk 23 (2003 r) str - 10 /wzmianka/

powrót do listy jaskiń