NazwaSCHONISKO ZLEPIEŃCOWE
KodK.Pd-01.44
Długość3.00
Deniwelacja0.00
Głębokość0.00
Przewyższenie0.00
Uwagi
Literatura

Mleczek Tomasz - informacja wrzesień 2009 /materiały sympozjalne, kod błędny/
Mleczek Tomasz - zmiana kodu 2009.09.24
Grodzicki Jerzy - Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych Uzupełnienia IV, Warszawa 2016


powrót do listy jaskiń