NazwaKROWI KOMIN
KodK.Pd-01.47
Długość9.50
Deniwelacja6.50
Głębokość0.00
Przewyższenie6.50
Uwagi
Literatura

Mleczek Tomasz - informacja wrzesień 2009 /materiały sympozjalne/
Mleczek Tomasz - zmiana kodu 2009.09.24
Grodzicki Jerzy - Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych Uzupełnienia IV, Warszawa 2016


powrót do listy jaskiń