NazwaSCHRONISKO KOŁO DACZY
KodK.Pr-01.04
Długość11.00
Deniwelacja0.00
Głębokość0.00
Przewyższenie0.00
Uwagi
LiteraturaJaskinie Polskich Karpat Fliszowych, T. 2, Warszawa 1997
Wiśniewski Wojciech W. - Jaskinie 4(17) 1999
Mleczek T. Szura C. - Materiały 35.Sympozium Speol./schemat dojścia/ str.10

powrót do listy jaskiń