NazwaJASKINIA WIETRZNA
KodK.Pr-01.11
Długość14.00
Deniwelacja5.00
Głębokość5.00
Przewyższenie0.00
Uwagi
LiteraturaJaskinie Polskich Karpat Fliszowych, T. 2, Warszawa 1997
Mleczek T. Szura C. - Materiały 35.Sympozium Speol./schemat dojścia/ str.10

powrót do listy jaskiń