NazwaJASKINIA WYSOKA
KodK.Pr-01.16
Długość17.00
Deniwelacja8.00
Głębokość0.00
Przewyższenie8.00
Uwagi
LiteraturaJaskinie Polskich Karpat Fliszowych, T. 2, Warszawa 1997
Mleczek T. - Materiały 35.Sympozium Speologicznego str.10

powrót do listy jaskiń