NazwaJASKINIA CZCHOWSKA
KodK.Pr-01.22
Długość18.00
Deniwelacja5.00
Głębokość0.00
Przewyższenie0.00
Uwagi
Literatura

Klassek G.Mleczek T.- Mat.35.Sym.Speolog./2001/ str.25 - wzmianka
Mleczek Tomasz - Jaskinie 4(25)
Grodzicki Jerzy - Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych Uzupełnienia III, Warszawa 2016


powrót do listy jaskiń