NazwaNORA POD SPORYM KAMIENIEM
KodK.Pr-01.25
Długość4.00
Deniwelacja1.00
Głębokość1.00
Przewyższenie0.00
Uwagi
Literatura

Klassek G.Mleczek T.- Mat.35.Sym.Speolog./2001/ str.25 - wzmianka
Klimek Michał - Jaskinie 4(29) str.27 - opis pod nazwą Kamienny Schron I
Grodzicki Jerzy - Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych Uzupełnienia III, Warszawa 2016


powrót do listy jaskiń