NazwaGROTA Z FILARKIEM
KodK.Pr-01.29
Długość2.00
Deniwelacja0.00
Głębokość0.00
Przewyższenie0.00
Uwagi
LiteraturaMleczek Tomasz - inf. z 2002.06.11, strona www Spel.Beskidzkiego
Klassek G.Mleczek T. - Materiały 36.Sympzjum Speologicznego 2002 r./wzmianka/
Mleczek Tomasz - Jaskinie 4(29) str. 26 - wzmianka + zdjęcie
Bubula Bogusław - Jaskinie Beskidzkie 5/2004/ str. 56

powrót do listy jaskiń