NazwaJASKINIA RYBIA
KodK.Pr-01.37
Długość23.00
Deniwelacja7.00
Głębokość7.00
Przewyższenie0.00
Uwagi
Literatura

Mleczek Tomasz /informacja 2002.09.29/ - internetowa strona SSB
Klassek G.Mleczek T. - Materiały 36.Sympzjum Speologicznego 2002 r./wzmianka/ + plan
Mleczek Tomasz - Jaskinie 4(29) str 25 - plan i informacja na str. 26 + zdjęcia
Jaskinie Beskidzkie 5/2004/ str. 58 /wiadomość/
Klassek Grzegorz, Mleczek Tomasz - Eksploracja i Inwentaryzacja Jaskiń Polskich Karpat Fliszowych (wrzesień 2014r. - sierpień 2015r. - Materiały 49. Sympozjum Speleologicznego /2015/ str. 91 /wzmianka o zalewaniu jaskini/
Grodzicki Jerzy - Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych Uzupełnienia III, Warszawa 2016


powrót do listy jaskiń