NazwaSTUDZIENKA POD SOSNĄ
KodK.Pr-01.40
Długość4.50
Deniwelacja3.00
Głębokość3.00
Przewyższenie0.00
Uwagi
Literatura

Klimek Michał - Jaskinie 4(29) str.27
Grodzicki Jerzy - Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych Uzupełnienia III, Warszawa 2016


powrót do listy jaskiń