NazwaJASZCZURCZA SZCZELINA
KodK.Pr-01.42
Długość8.00
Deniwelacja6.00
Głębokość6.00
Przewyższenie0.00
Uwagi
Literatura

Klimek Michał - Jaskinie 4(29) str.27
Grodzicki Jerzy - Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych Uzupełnienia III, Warszawa 2016


powrót do listy jaskiń