NazwaKAMIENNY SCHRON
KodK.Pr-01.43
Długość2.00
Deniwelacja1.00
Głębokość1.00
Przewyższenie0.00
Uwagi
Literatura

Klimek Michał - Jaskinie 4(29) str.27
Grodzicki Jerzy - Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych Uzupełnienia III, Warszawa 2016 /uściślenie nazwy/


powrót do listy jaskiń