NazwaDIABLA DZIURA W BUKOWCU
KodK.Pr-02.01
Długość365.00
Deniwelacja42.50
Głębokość42.50
Przewyższenie0.00
Uwagi
Literatura

Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych, T. 2, Warszawa 1997
Mleczek Tomasz - Jaskinie Beskidzkie 1/1999 /nietoperze/
Mleczek Tomasz,Baczyński Piotr - Jaskinie Beskidzkie 1/99
Mleczek Tomasz - Jaskinie Beskidzkie 2/1999 /opis tech./
Mleczek Tomasz - Jaskinie Beskidzkie 2/1999 /nietoperze/
Alexandrowicz,Poprawa red.Ochr.Georóżn.w Polskich Karp.2000 Materiały 35 Sympozium Speologicznego str.6 /przekrój/
Gacek J.Wojkowski J. - Warunki klimat.Jaskini /../ - Mat.35.Symp.Speleol.
Wiśniewski Wojciech W. - Mat.35.Symp.Speleologicznego /ikonografia/
Mleczek Tomasz - Jaskinie Beskidzkie nr.4 str.21 - nietoperze
Margielewski W.,Urban J.2003 - Direction and nature of joints controlling development of deep seated mass movements:a case study of Diabla Dziura cave (Polish flysch Carpathians).Geomorphologia Slovaca 3,1:58-59

Urban Jan, Margielewski Włodzimierz, Alexandrowicz Zofia, Mleczek Tomasz - 9th International Symposium on Pseudokarst-29-32

Urban J.,Margielewski W.,Zak K.,Schejbal-chwastek M.,Mleczek T.,Szura C.,Hercman H.,Sujka G. - 9th International Symp.on Pseudokarst /2006/ Preliminary Data on Speleothems in the Cave....83-85

Urban J.,Margielewski W.,Żak K.,Schejbal-Chwastek M.,Mleczek T.,Szura C.,Hercman H.,Sujka G.- Mineralogia i Wiek Nacieków z Jaskiń Beskidzkich - Materiały 40.Sympozjum Speologicznego /2006/ str.66

Mleczek Tomasz - Jaskinie Beskidzkie 6 /2006/ str.29 - informacja o punktach asekuracyjnych
Mleczek Tomasz- Jaskinie Beskidzkie 6 /2006/ str.31 - szkic techniczny

Urban Jan, Margielewski Włodzimierz - Centralny Rejestr Geostanowisk Polski nr 1438

Urban J,. Panek T., Taborik P., Hradecky J., Margielewski W., Szura C. 2010 – Caves in the flysch Carpathians detected by ERT method. W: Simmert H. (ed.), 11th Symposium on Pseudokarst. Abstracts. 12-16.05.2010, Saupsdorf/Saxon Switzerland: 17-19.

Siuda K., Stanko M., Piksa K., Górz A. 2009: Ticks (Acari: Ixodida) parasiting bats in Poland and Slovakia. Wiadomości Parazytologiczne, 55:39-45.

Urban Jan - Centralny Rejestr Geostanowisk Polski nr 722

Pánek Tomáš, Urban Jan, Tábořǐk, Margielewski Włodzimierz, Hradecký, Szura Czesław - Zastosowanie Tomografii Elekrooporowej do Rozpoznawania i Badania Jaskiń Pseudokrasowych w Karpatach Fliszowych - Materiały 44. Sympozjum Speleologiczne, Cieszyn 2010 str. 56-57

Mleczek Tomasz - GPS, wysokość 424 m /2011 r/ /otwór SE/
Margielewski Włodzimierz, Urban Jan - Gravitationally induced non-karst caves: Tectonic and morphological constrains, classification, and dating; Polish Flysch Carpathians case study. Geomorphology 296 (2017) 160181

Mleczek Tomasz, Urban Jan, Margielewski Włodzimierz - Materiały 55. Sympozjum Speleologcznego 2021. str - 33 
Urban Jan, Margielewski Włodzimierz, Schejbal-Chwastek Marzeba - Badania geologiczne i geomoforlogiczne jaskiń Beskidu Wyspowego. Beskidu Sądeckiego i Pogórza Rożnowskiego w XXI wieku - Materiały 55. Sympozjum Speologicznego /Bartkowa/ str. 78- 80

 

powrót do listy jaskiń