NazwaJASKINIA KRUCHY KOMIN
KodK.Pr-02.07
Długość20.00
Deniwelacja11.50
Głębokość11.50
Przewyższenie0.00
Uwagi
Literatura

Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych, T. 2, Warszawa 1997
Mleczek Tomasz - informacja wrzesień 2009 /materiały sympozjalne-pod nazwą Kruchy Komin/ wzrost dł.z 15do20m i gł./den/z10 do 11.5m /gł.//

Mleczek Tomasz - GPS, wysokość 349 m /2011 r/ /górny otwór/


powrót do listy jaskiń