NazwaSCHRONISKO ZŁOTY KOMIN
KodK.Pr-02.08
Długość10.00
Deniwelacja8.00
Głębokość0.00
Przewyższenie0.00
Uwagi
Literatura

Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych, T. 2, Warszawa 1997

Mleczek Tomasz - GPS, wysokość 350 m /2011 r/ /dolny otwór/


powrót do listy jaskiń