NazwaSCHRON DIABLE BOISKO
KodK.Pr-02.09
Długość11.00
Deniwelacja0.00
Głębokość0.00
Przewyższenie0.00
Uwagi
Literatura

Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych, T. 2, Warszawa 1997
Mleczek T.- Mat.35.Symp.Speolog. /niedokładna nazwa/ str.9 - plan, opis
Urban Jan, Margielewski Włodzimierz, Alexandrowicz Zofia, Mleczek Tomasz - 9th International Symposium on Pseudokarst-28-29

Margielewski Włodzimerz - Centralny Rejestr Geostanowisk Polski nr 1706

Mleczek Tomasz - GPS, wysokość 331 m /2011 r/ 
Mleczek Tomasz, Urban Jan, Margielewski Włodzimierz - Materiały 55. Sympozjum Speleologcznego 2021. str - 35


powrót do listy jaskiń