NazwaSCHRONISKO W GRZYBKU
KodK.Pr-02.17
Długość3.00
Deniwelacja1.00
Głębokość0.00
Przewyższenie1.00
Uwagi
Literatura

Mleczek Tomasz - informacja
Urban Jan, Margielewski Włodzimierz, Alexandrowicz Zofia, Mleczek Tomasz - 9th International Symposium on Pseudokarst - 32
Kapturkiewicz Adam - Jaskinie Beskidzkie 6/2006/ str.51 - informacje
Mleczek Tomasz - GPS, wysokość 475 m /2011 r/
Grodzicki Jerzy - Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych Uzupełnienia III, Warszawa 2016
Mleczek Tomasz, Urban Jan, Margielewski Włodzimierz - Materiały 55. Sympozjum Speleologcznego 2021. str - 32


powrót do listy jaskiń