NazwaSCHRONISKO SYMPOZJALNE
KodK.Pr-02.19
Długość2.50
Deniwelacja1.00
Głębokość1.00
Przewyższenie0.00
Uwagi
Literatura

Mleczek Tomasz - strona internetowa Speleoklub Beskidzkiego /2006/
Mleczek Tomasz - GPS, wysokość 238 m /2011 r/
Grodzicki Jerzy - Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych Uzupełnienia III, Warszawa 2016


powrót do listy jaskiń