NazwaKAPI OKAP
KodK.Pr-02.21
Długość4.00
Deniwelacja1.00
Głębokość0.00
Przewyższenie1.00
Uwagi
Literatura

Mleczek Tomasz - informacja wrzesień 2009 /materiały sympozjalne, rezerwat Diable Skały/
Mleczek Tomasz - GPS, wysokość 481 m /2011 r/
Grodzicki Jerzy - Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych Uzupełnienia III, Warszawa 2016


powrót do listy jaskiń