NazwaSCHRONISKO KWIETNIOWE
KodK.Pr-02.22
Długość3.00
Deniwelacja0.00
Głębokość0.00
Przewyższenie0.00
Uwagi
Literatura

Mleczek Tomasz - informacja wrzesień 2009 /materiały sympozjalne, w skałkach Diablego Boiska/
Mleczek Tomasz - GPS, wysokość 334 m /2011 r/
Grodzicki Jerzy - Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych Uzupełnienia III, Warszawa 2016 /zmiana dł. z 5 do 3 m/


powrót do listy jaskiń