NazwaNISKI OKAP
KodK.Pr-02.23
Długość2.50
Deniwelacja0.00
Głębokość0.00
Przewyższenie0.00
Uwagi
Literatura

Mleczek Tomasz - informacja wrzesień 2009 /materiały sympozjalne/
Mleczek Tomasz - GPS, wysokość 349 m /2011 r/
Grodzicki Jerzy - Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych Uzupełnienia III, Warszawa 2016


powrót do listy jaskiń