NazwaBARDZO NISKI OKAP
KodK.Pr-02.24
Długość3.50
Deniwelacja0.00
Głębokość0.00
Przewyższenie0.00
Uwagi
Literatura

Mleczek Tomasz - informacja wrzesień 2009 /materiały sympozjalne/
Mleczek Tomasz - GPS, wysokość 354 m /2011 r/
Kapturkiewicz Adam - Jaskinie nr 2-3 (83-84) kwiecień-wrzesień 2016 str. 61 /uwagi do pomiarów/
Grodzicki Jerzy - Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych Uzupełnienia III, Warszawa 2016


powrót do listy jaskiń