NazwaJAMA KOWALIKA
KodK.Pr-02.25
Długość6.50
Deniwelacja4.00
Głębokość0.00
Przewyższenie4.00
Uwagi
Literatura

Mleczek Tomasz - informacja wrzesień 2009 /materiały sympozjalne/
Mleczek Tomasz - GPS, wysokość 350 m /2011 r/
Grodzicki Jerzy - Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych Uzupełnienia III, Warszawa 2016


powrót do listy jaskiń