NazwaSCHRONISKO DESZCZOWE
KodK.Pr-02.29
Długość2.50
Deniwelacja1.80
Głębokość0.00
Przewyższenie1.80
Uwagi
Literatura

Mleczek Tomasz - informacja wrzesień 2009 /materiały sympozjalne/
Mleczek Tomasz - GPS, wysokość 425 m /2011 r/
Grodzicki Jerzy - Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych Uzupełnienia III, Warszawa 2016 /okr. deniwelację/


powrót do listy jaskiń