NazwaSCHRON W JASIENIOWEJ
KodK.Ps-01.03
Długość3.00
Deniwelacja0.00
Głębokość0.00
Przewyższenie0.00
Uwagi
Literatura

Beczała Piotr - sprawozdanie, GPS 2004.04.17
Beczała Piotr - Dokument internetowy - zdjęcia: 2004z10,2004z11,2004z12
Ganszer Jerzy - sprawozdanie 2004.05.07, określono nowy namiar GPS
Ganszer Jerzy - dokument internetowy 2004.05.07 A
Grodzicki Jerzy - Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych Uzupełnienia I, Warszawa 2016 
Kasprowska-Nowak Katarzyna - Studia i Materiały CEPL w Rogowie R.19.Zeszyt 52/3/2017 - Potęcjał geoturystyczny w lasach Pogórza Cieszyńskiego


powrót do listy jaskiń