NazwaJASKINIA W GÓRNYM LESIE
KodK.Ps-02.01 X
Długość7.00
Deniwelacja0.00
Głębokość0.00
Przewyższenie0.00
Uwagi
Literatura

Beczała Piotr - Sprawozdanie 2007.06.04 /GPS/. Wysokość 239 m.
Beczała Piotr - Sprawozdanie 2009.08.03 /georadar, zdjęcia/
Beczała Piotr - Sprawozdanie 2009.08.24 /geoadar, szacowana gł. ponad 14 m, szacowana dł. do ok. 40 m/
Ganszer Jerzy - zmiana kodu z K.Ps-01.04 na K.Ps-02.01 /po konsultacji z Grzegorzem Klasskiem/
Ganszer Jerzy - 2016.11.21 skreślenie z listy. Sprawozdanie SBB


powrót do listy jaskiń