NazwaJAMA W BUDZISZU
KodK.Pst-01.03 N
Długość5.00
Deniwelacja3.00
Głębokość3.00
Przewyższenie0.00
Uwagi
Literatura

Mleczek Tomasz - informacja październik 2000
Mleczek Tomasz - informacja o zasypaniu jaskini kwiecień 2001
Klassek G.Mleczek T.- Mat.35.Sym.Speolog./2001/ str.25 - wzmianka
Mleczek Tomasz - Jaskinie 1(30)styczeń marzec 2003, str. 32 /jest zdjęcie/
Grodzicki Jerzy - Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych Uzupełnienia III, Warszawa 2016


powrót do listy jaskiń