NazwaSZCZELINA NAD WISŁOKĄ I
KodK.Pst-01.06 N
Długość2.00
Deniwelacja1.50
Głębokość0.00
Przewyższenie1.50
Uwagi
Literatura

Mleczek Tomasz - Jaskinie 1(30)styczeń marzec 2003, str. 32
Grodzicki Jerzy - Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych Uzupełnienia III, Warszawa 2016


powrót do listy jaskiń