NazwaJASKINIA W SKARPIE
KodK.Pst-01.08 N
Długość10.00
Deniwelacja5.00
Głębokość0.00
Przewyższenie5.00
Uwagi
Literatura

Mleczek Tomasz - Jaskinie 1(30)styczeń marzec 2003, str. 32 /są zdjęcia/
Mleczek Tomasz - Materiały Sympozjalne 2005 /rękopis/ - wzmianka o zniszczeniu obiektu
Grodzicki Jerzy - Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych Uzupełnienia III, Warszawa 2016


powrót do listy jaskiń