NazwaSZCZELINA NAD WISŁOKĄ III
KodK.Pst-01.10 N
Długość1.50
Deniwelacja0.00
Głębokość0.00
Przewyższenie0.00
Uwagi
Literatura

Mleczek Tomasz - Jaskinie 1(30)styczeń marzec 2003, str. 32
Mleczek Tomasz - Materiały Sympozjalne 2005 /rękopis/ - wzmianka o zniszczeniu obiektu
Grodzicki Jerzy - Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych Uzupełnienia III, Warszawa 2016


powrót do listy jaskiń