NazwaSCHRON PIEC
KodK.Pst-01.11
Długość2.00
Deniwelacja0.50
Głębokość0.50
Przewyższenie0.00
Uwagi
Literatura

Strona internetowa SSB - 2005.10.25
Mleczek Tomasz - Jaskinie nr 3(40) 2005 str. 30 /wzmianka, uściślenie nazwy/
Mleczek Tomasz - rękopis mat. sympozjalnych 2006 /wzmianka/.
Kapturkiewicz Adam - Jaskinie Beskidzkie 6/2006/ str.52 - informacje. Obiekt wzmiankowany jako Schronisko Piec.
Grodzicki Jerzy - Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych Uzupełnienia III, Warszawa 2016 /KOREKTA NAZWY/


powrót do listy jaskiń