NazwaDUSIOWA JAMA
KodK.Pst-01.13
Długość9.00
Deniwelacja2.00
Głębokość0.50
Przewyższenie1.50
Uwagi
Literatura

Strona internetowa SSB - 2005.10.25
Mleczek Tomasz - Jaskinie nr 3(40) 2005 str. 30 /wzmianka/
Mleczek Tomasz - rękopis mat. sympozjalnych 2006 /wzmianka/
Kapturkiewicz Adam - Jaskinie Beskidzkie 6/2006/ str.52 - informacje
Grodzicki Jerzy - Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych Uzupełnienia III, Warszawa 2016


powrót do listy jaskiń