NazwaSCHRONISKO W KAMIENIOŁOMIE W STĘPINIE
KodK.Pst-01.14
Długość3.00
Deniwelacja0.00
Głębokość0.00
Przewyższenie0.00
Uwagi
Literatura

Strona internetowa SSB - 2005.10.25
Mleczek Tomasz - Jaskinie nr 3(40) 2005 str. 30 /wzmianka, uściślenie nazwy/
Mleczek Tomasz - rękopis mat. sympozjalnych 2006 /wzmianka/
Kapturkiewicz Adam - Jaskinie Beskidzkie 6/2006/ str.52 - informacje
Grodzicki Jerzy - Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych Uzupełnienia III, Warszawa 2016


powrót do listy jaskiń