NazwaJASKINIA ŻABIA
KodK.Pst-01.17
Długość5.50
Deniwelacja1.50
Głębokość1.50
Przewyższenie0.00
Uwagi
Literatura

Mleczek Tomasz - informacja marzez 2008 - dane strona internetowa SSB
Grodzicki Jerzy - Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych Uzupełnienia III, Warszawa 2016


powrót do listy jaskiń