NazwaJASKINIA W CZERWONEJ GÓRZE I
KodK.Pwl-01.01
Długość20.00
Deniwelacja7.50
Głębokość7.50
Przewyższenie0.00
Uwagi
Literatura

Klassek G.Mleczek T.- Mat.35.Sym.Speolog./2001/ str.25 - wzmianka
Mleczek Tomasz - zmiana nazwy 2003.04.30
Suski Rafał - Jaskinie nr 4(33) str. 28 /plan i opis/
Suski Rafał - Jaskinie Beskidzkie 5/2004/ str. 59 /informacja/
Mleczek Tomasz - GPS, wysokość  304 m /2011 r/
Grodzicki Jerzy - Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych Uzupełnienia II, Warszawa 2016 /wzrost deniwelacjiz 6 do 7,5 m/

 


powrót do listy jaskiń